ایران، تهران، بلوار آفریقا، کوچه سپر، پلاک 2

کد پستی: 1518645561

تلفن:88882065 21 98+

فکس:88882913 21 98+

ایمیل: info@aftabnetad.com